Cenník výkonov

Ambulancia nemá uzatvorené zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami, poskytujeme služby mimo rozsahu zdravotnej starostlivosti, výkony hradí klient.

Psychodiagnostika - (samotné vyšetrenie pacienta, plus čas potrebný na spracovanie dát a samotného odborného nálezu) za každú začatú hod. 50,- €
Psychoterapia / konzultácia individuálna / online psychoterapia / konzultácia (Skype, Zoom,...) 50,- €/hod
Psychoterapia / konzultácia individuálna 90 min 80,- €/hod
Sociálno psychologický program: "Komunikácia, emócie, agresivita" 50,- €/hod
Neodhlásenie sa do 48 hod. z dohodnutého termínu (s výnimkou mimoriadnych situácií) 100% ceny daného výkonu
Vyhotovenie písomnej správy/odborného vyjadrenia o priebehu psychoterapie / konzultácií (napr. pre ošetrujúceho lekára) 30,- €
Psychologické vyšetrenie vodiča motorového vozidla 80,- €
Vyšetrenie inštruktora autoškoly 90,- €
Vyšetrenie po odobratí vodičského oprávnenia alebo potom ako bol vodič na psychologické vyšetrenie odoslaný políciou 100,- €
Odborné poradenstvo pre vodičov 300,- €
Rehabilitačný program pre vodičov 250,- €
Psychologické vyšetrenie držiteľov strelných zbraní 100,- €
Psychologické vyšetrenie zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb 70,- €
Vyšetrenie pre prácu s omamnými a psychotropnými látkami 90,- €
Konzultácia / odber anamnézy od vzťahovo blízkej osoby do 25 min 30,- €

Poznámky:

Ostatné služby v závislosti od rozsahu a vzájomnej dohody.
Trvanie individuálnej psychoterapeutickej / konzultačnej hodiny je 50 min.