Cenník výkonov

Ambulancia nemá uzatvorené zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami, výkony hradí klient.

Psychodiagnostika - (samotné vyšetrenie pacienta, plus čas potrebný na spracovanie dát a samotného odborného nálezu) za každú začatú hod. 40,- €
Psychoterapia individuálna / online psychoterapia (Skype, Zoom,...) 40,- €/hod
Psychoterapia skupinová 10,- €/osoba
Psychoterapia individuálna 90 min 60,- €/hod
Sociálno psychologický program: "Komunikácia, emócie, agresivita" 40,- €/hod
Konzultácia / online konzultácia 40,- €/hod
Neodhlásenie sa do 24 hod. z dohodnutého termínu 100% ceny daného výkonu
Vyhotovenie písomnej správy/odborného vyjadrenia o priebehu psychoterapie (napr. pre ošetrujúceho lekára) 30,- €
Psychologické vyšetrenie vodiča motorového vozidla 70,- €
Vyšetrenie inštruktora autoškoly 90,- €
Vyšetrenie po odobratí vodičského oprávnenia alebo potom ako bol vodič na psychologické vyšetrenie odoslaný políciou 100,- €
Odborné poradenstvo pre vodičov 300,- €
Psychologické vyšetrenie držiteľov strelných zbraní 90,- €
Psychologické vyšetrenie zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb 60,- €
Vyšetrenie pre prácu s omamnými a psychotropnými látkami 90,- €
Odborná prax na našom pracovisku (napr. študenti psychológie) 20,- €/deň
Konzultácia / odber anamnézy od vzťahovo blízkej osoby do 25 min 20,- €

Poznámky:

Ostatné služby v závislosti od rozsahu a vzájomnej dohody.
Trvanie individuálnej psychoterapeutickej hodiny je 50 min.